In H​ar​mo​ny

Disclaimer

Algemeen advies

Alle informatie die je op deze website terugvindt, is algemeen. Het is niet bedoeld voor zelfdiagnose noch voor zelfmedicatie. Het dient nooit ter vervanging van een consult bij een arts. 


Laat het altijd aan je behandelende arts weten als je kruiden of supplementen gebruikt of wenst te gebruiken.


Aansprakelijkheid

Ondanks alle zorg die aan het opmaken van deze website werd besteed, kan Kirsty geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de inhoud van de website zou kunnen voorkomen.


Rechten

Niets uit de inhoud van deze website mag in enige vorm gekopieerd, verwerkt of gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kirsty. Voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag informatie gedeeld worden mits het toevoegen van een bronvermelding.


Vragen of bedenkingen

Mocht je vragen of bedenkingen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.